Direct naar (in deze pagina):inhoud, zoeken of menu.

U bevindt zich op: Home Organisatie

Organisatie

Projectbureau Nieuwe Huisvesting (PNH)

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voert het huisvestingsproject uit in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf. Beide partijen hebben hierin eigen verantwoordelijkheden en taken, die zijn afgesproken in het Rijkshuisvestingsstelsel.

Het Projectbureau Nieuwe Huisvesting is verantwoordelijk voor de tot standkoming van het nieuwe gebouw, namens het ministerie van VWS in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf. Dit doet PNH voor en samen met de gebruikers: het RIVM en het CBG.

Consortium StruktonHurksHeijmans/MEET


Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de opdracht voor de nieuwe huisvesting gegund aan StruktonHurksHeijmans (SHH). SHH heeft de daadwerkelijke uitvoering van het project uitbesteed aan een samenwerkingsverband tussen Strukton, Hurks en Heijmans werkend onder de naam MEET. MEET is verantwoordelijk voor het ontwerp, bouw, onderhoud en exploitatie van het nieuwe gebouw, alsook de facilitaire dienstverlening. Het integrale ontwerp voor het gebouw en 25 jaar exploitatie is tot stand gekomen in samenwerking met Felix Claus Dick van Wageningen Architecten, H+N+S Landschapsarchitecten, oth_architecten, Deerns, PEUTZ, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Vermaat Groep, YASK, Yxion, Mazars en Rebel


Bij gebruik van de artist impressions graag bronvermelding gebruiken:
Ontwerp
Felix Claus Dick Van Wageningen Architecten
Visualisatie
bmd in samenwerking met wax

Service