Op deze projectwebsite van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en MEET Strukton BV vindt u als burger en professional informatie over het project nieuwe huisvesting voor het RIVM en het CBG. Op de site vindt u onder andere informatie over het ontwerp, de planning en actualiteiten van het nieuwbouwproject aan de Weg tot de Wetenschap. 

Het Projectbureau Nieuwe Huisvesting maakt deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en tracht informatie op een zo vriendelijk mogelijke manier aan u te presenteren.

Fouten of gebreken op www.wegtotdewetenschap.nl

Het kan voorkomen dat bij het opzetten van webpagina’s, het schrijven van teksten of het maken van kaarten of grafieken fouten of gebreken optreden. Wij vragen daarvoor uw begrip. Uw reactie stellen we op prijs, het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen. Via de knop Contact bovenaan de pagina kunt u aangeven waar op de website volgens u een fout of gebrek te vinden is. Uw reactie zal door de betreffende maker van de webpagina bekeken en zo nodig aangepast worden. 

(Her)gebruik van tekst of beeld, model of ander materiaal

De informatie en het materiaal op wegtotdewetenschap.nl mag u gebruiken, downloaden, kopiëren en vrij verspreiden, maar niet voor commerciële doeleinden. Zorg daarbij wel altijd voor bronvermelding. Ontwerp: Felix Claus Dick Van Wageningen Architecten
Visualisatie: bmd in samenwerking met wax

Vragen over deze website?

Laat dat dan aan ons weten via pnh-info@rivm.nl