Alle werkplekken liggen direct aan de gevel en bieden een mooi uitzicht. Per verdieping (18 verdiepingen) zijn er ongeveer 144 werkplekken en 19 informele overlegruimten.

Werkplekken

Het uitgangspunt voor de kantoren is het nieuwe werken, waarbij ruimte voor ontmoeten centraal staat. De werkplekken zijn gerelateerd aan het soort werk dat medewerkers doen.

  • Voor het algemene werk zijn er de basiswerkplekken.
  • Er is een variatie tussen open en beschutte werkplekken.
  • Ongestoord werken kan in een gesloten ruimte of elders.
  • Voor gepland overleg zijn er vergaderruimten ingericht.
  • Voor ongepland overleg zijn er informele overlegruimten.
  • Om samenwerken en kennisdelen te stimuleren zijn er veel ruimten gecreëerd voor ongeplande ontmoetingen.