The building will contain laboratories, offices and general meeting areas with a total area of 80,000 m2 for 2,200 employees.

Laboratories

Around one-third of the new building will consist of laboratories. This includes support facilities such as weighing rooms, pantries, storage and technical areas.

Offices

The building will provide a flexible working environment, encouraging planned and spontaneous meetings. There are different kinds of working places for different kinds of activities.

General areas

Besides offices and laboratories, there will be catering facilities, a fitness centre, coffee corners and meeting rooms.

 

Laboratoria

Artist impression laboratorium

Ongeveer een derde deel van het gebouw bestaat uit laboratoria. Dit is inclusief ondersteunende faciliteiten als weegkamers, spoelkeukens, opslag en techniekruimten.

De aard van het werk bepaalt de manier waarop de laboratoria worden gestructureerd. De volgende clustering vloeit daaruit voort: chemisch, biologisch en moleculair-biologisch.

Het eerste uitgangspunt van de laboratoria is een hoge mate van flexibiliteit en optimaal in gebruik. Laboratoriummodules zijn in hoge mate gestandaardiseerd en gericht op multifunctioneel gebruik. Daarnaast zijn deze laboratoria eenvoudig aan te passen aan veranderende taken of disciplines. Bijvoorbeeld als de vraag naar bepaald laboratoriumwerk verandert. Dit maakt de laboratoria toekomstbestendig.

Het tweede uitgangspunt is dat de laboratoria zo veel mogelijk worden gedeeld, zowel de ruimten als de ondersteunende faciliteiten. De kantoorwerkplekken zijn in de nabijheid van de laboratoria ondergebracht.

De laboratoria worden gebruikt door zes verschillende disciplines:

 • Biologisch
 • Moleculair-Biologisch
 • Chemisch-Fysisch
 • Veldlaboratoria
 • High Containment
 • Radionucliden

Kantoren

Alle werkplekken liggen direct aan de gevel en bieden een mooi uitzicht. Per verdieping (18 verdiepingen) zijn er ongeveer 144 werkplekken en 19 informele overlegruimten.

Werkplekken

Het uitgangspunt voor de kantoren is het nieuwe werken, waarbij ruimte voor ontmoeten centraal staat. De werkplekken zijn gerelateerd aan het soort werk dat medewerkers doen.

 • Voor het algemene werk zijn er de basiswerkplekken.
 • Er is een variatie tussen open en beschutte werkplekken.
 • Ongestoord werken kan in een gesloten ruimte of elders.
 • Voor gepland overleg zijn er vergaderruimten ingericht.
 • Voor ongepland overleg zijn er informele overlegruimten.
 • Om samenwerken en kennisdelen te stimuleren zijn er veel ruimten gecreëerd voor ongeplande ontmoetingen.