Unfortunately, this information is not available in English. If you have any questions, comments or complaints about the construction work, then please contact the environmental manager of MEET, Albèrt Duyst. You can send him an e-mailMailto link or call him on 06-22 01 30 33. You can also arrange a meeting with him.

 

Waarom verhuist het RIVM?

Op het terrein in Bilthoven waar het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gehuisvest is, moeten veel gebouwen de komende jaren worden aangepast. Uit onderzoek bleek dat nieuwbouw op Utrecht Science Park (USP) doelmatiger is dan renovatie van de bestaande gebouwen in Bilthoven. Veel van de gebouwen voldoen niet meer aan de hedendaagse normen voor energieverbruik, doelmatigheid, flexibiliteit en comfort. Bovendien is de bezetting niet efficiënt: er is veel verborgen leegstand. Verder zorgen de diversiteit en spreiding van de gebouwen over het terrein voor relatief hoge kosten voor beveiliging, logistiek en onderhoud.

Locatieonderzoek wees het USP in Utrecht aan als meest geschikte locatie. Naast de financiële voordelen sluit de verhuizing naar deze plek aan bij de ambities van het RIVM om de zichtbaarheid in de samenleving te vergroten. Ook wil het zichtbaarder worden in het kennisnetwerk, waarin het RIVM steeds meer een regiefunctie vervult. In juni 2011 besloot de minister van Volksgezondheid Edith Schippers dat het RIVM verhuist naar het USP in Utrecht.

Wat is een DBFMO-contract?

De nieuwbouw is een PPS-constructie (Publiek Private Samenwerking) met een DBFMO-contract. Bij een DBFMO-contract komen ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie voor een lange periode in handen van één private partij te liggen. Bij een traditionele aanbesteding worden hiervoor aparte contracten afgesloten met verschillende partijen. Door de combinatie van bouw en 25 jaar dienstverlening komt er een kwalitatief hoogwaardiger gebouw tegen lagere kosten.

Het Rijk wil duurzame, flexibele en innovatieve rijkshuisvesting voor een optimale prijs. Voor zulke huisvesting moeten voor en tijdens de aanbesteding de behoeften van de toekomstige bewoners goed worden overwogen - van het aantal werkplekken tot en met de schoonmaak, beveiliging, catering en onderhoud. Dat leidt tot innovatieve, duurzame en voordelige oplossingen. Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor de rijkshuisvesting. De overeenkomst heeft na ingebruikname van het pand een looptijd van 25 jaar.

Wat zijn de kosten en hoe lang loopt de overeenkomst?

De overeenkomst heeft na ingebruikname van het gebouw een looptijd van 25 jaar met een netto contante waarde van bijna 267 miljoen euro. Dit is het eerste PPS-project in Nederland voor een overheidsgebouw dat ook laboratoria bevat.

Het RIVM is een vitaal object. Wat betekent dat voor het nieuwe gebouw?

Voor een veilige werkomgeving is een goede beveiliging essentieel. Het RIVM is door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NTVC) aangewezen als hoogrisico-object. Daarnaast heeft het RIVM voor het uitoefenen van taken voor de nationale crisisorganisatie een aantal vitale functies. Dit zijn functies die onder alle omstandigheden moeten blijven functioneren.

In dit gebouw is er een balans tussen de open en laagdrempelige uitstraling en een veilige werkomgeving: open waar het kan, gesloten waar het moet. Afhankelijk van de aard van het werk wordt met verschillende beveiligingszones gewerkt. Het doel is personen, goederen en informatie een veilige en beveiligde werkomgeving te bieden en te beschermen tegen ongewenste en/of onbevoegde invloeden. Noodzakelijke beveiligingselementen zijn onopvallend aanwezig.

Is het gebouw toekomstbestendig?

De flexibele inrichting van kantoren en laboratoria en de duurzaamheidskenmerken maken dit gebouw toekomstbestendig.

Hoe zit het met de stikstofnorm bij dit bouwproject?

De bouw op deze locatie voor het RIVM was reeds vergund en gestart op basis van toen geldende regelgeving. De recente uitspraak van de Raad van State over stikstofdepositie heeft alleen betrekking op projecten waarvoor nog geen vergunning was verleend of waarvan de bouw nog niet was gestart. Projecten die eerder vergund en gestart zijn kunnen worden voortgezet. De nieuwbouw voor het RIVM staat dan ook niet op de lijst van projecten van de Raad van State.

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bouwwerkzaamheden?

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de bouwwerkzaamheden kunt u terecht bij het secretariaat van MEET.

Heeft u een vraag aan persvoorlichting?

MEET Strukton

Irene van Dam

irene.vandam@strukton.com

+31 30 2486911

 

Rijksvastgoedbedrijf

Loek Houtepen

loek.houtepen@rijksoverheid.nl

+31 70 214 02 14

 

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Coen Berends

coen.berends@rivm.nl

+31 (0)88 689 4791

Bezoekadres:

Helsinkilaan 1

3584 CB Utrecht (Utrecht Science Park)

 

Postadres:

Postbus 13350

3507 LJ Utrecht