Vrijdag 19 oktober en zaterdag 20 oktober gaat MEET circa 34 uur achter elkaar beton storten voor de keldervloer van de toren. De voorbereidende werkzaamheden op de bouwplaats starten vrijdag 19 oktober om 06:00 uur. Het storten van het beton begint om 7:00 uur en duurt tot zaterdag 20 oktober circa 17:00 uur. Zaterdagavond wordt het beton afgedekt. Voor het werken 's avonds en 's nachts heeft de gemeente Utrecht een ontheffing verleend.

Wat betekent dit voor de omgeving?
Voor het storten van het beton rijden er 14 tot 20 betonwagens per uur van en naar de bouwplaats en staan er twee betonpompen op de bouwplaats. De geluidshinder blijft binnen de geluidsnormen. Tijdens de werkzaamheden brandt de bouwverlichting. Kijk hier het bouwjournaal van april 2018 over beton storten.

Vervolg werkzaamheden
Dit najaar gaat MEET verder met de kelderwanden en vloeren. Vanaf begin 2019 start MEET met de liftkernen en het casco van de toren. Het hoogste punt wordt naar verwachting in het voorjaar van 2019 bereikt.