Naar verwachting start aanstaande vrijdag 30 maart 2018 in de ochtend het storten van beton voor de keldervloeren van de lage toren. In verband met deze betonstort en de afwerking ervan zijn er ook ’s avonds en ’s nachts werkzaamheden. De weersomstandigheden voor het storten van beton zijn gunstig. De werkzaamheden duren tot en met zaterdag 31 maart 2018 in de ochtend.

Reden nachtelijke werkzaamheden

Het storten van het beton duurt van 6.00 uur ’s morgens tot in de loop van de avond. Na het storten van het beton wordt de vloer glad afgewerkt door middel van vlindermachines. Vlinderen moet gebeuren op beton dat nog niet uitgehard is en kan, afhankelijk van de temperatuur, de hele nacht duren. Hiervoor heeft de gemeente Utrecht een ontheffing verleend. 

Wat betekent dit voor de omgeving?
Voor het storten van het beton rijden er 14 tot 20 betonwagens per uur naar de bouwplaats. Het vlinderen gebeurt met machines, die worden aangedreven met een benzinemotor die geluid maakt. Doordat de werkzaamheden plaatsvinden in de bouwput op circa 4 meter diepte blijft de geluidshinder binnen de geluidsnormen. Tijdens de nachtelijke werkzaamheden brandt de bouwverlichting.

Planning betonwerkzaamheden
Omdat de werkzaamheden afhankelijk zijn van de weersomstandigheden kunnen we in deze fase nog niet exact aangeven wanneer het beton gestort gaat worden. In de week van 26 maart 2018 volgt hierover een nader bericht.

Vervolg werkzaamheden
Dit voorjaar wordt nog een aantal vloeren gestort. Medio april is de volgende stort gepland. Bij deze stort hoeft alleen in de avond en niet in de nacht gewerkt te worden.