Waarom staan er drie topkranen op de betonkernen van de nieuwbouw van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en CBG? Bouwplaatsmanager Jan Kastelein van MEET legt dit in het bouwjournaal uit.

Bouwjournaal juli 2019

Achter ons zien we de vier kernen.
Die hebben we met een glijkist omhooggetrokken,
met een betonkist.
Dat zijn de kernen van het torengebouw.
Daarbovenop zijn we vandaag
kraan 1 en 4 aan het maken.
De linkerkraan draait al een week.
En met die drie kranen...
gaan we met prefab-elementen het gebouw
om de kernen heen opbouwen.
De posities waar de kranen gebouwd moesten
worden in de omliggende bebouwing...
was technisch niet mogelijk.
Daardoor is gekozen
om de kranen op de kernen te plaatsen.
Dat is in Nederland niet zo gebruikelijk.
Dat komt meer uit het buitenland.
Dat zijn het type topkranen. De toppen
van de kranen kunnen elkaar ook raken.
Daardoor moet je speciale aanvullende afspraken
met elkaar maken.
Dat is wel een extra veiligheidsissue.
Vanaf deze week
gaan we de gevelelementen aanvoeren.
Die elementen wegen 17 ton per stuk.
Per element komt er een vrachtwagen
het terrein oprijden, vanaf volgende week.
De planning is
dat we er vier tot zes per dag aanvoeren.
We gaan in de vakantie door.
Maar hier schijnt ook de zon.