Start nieuwbouw RIVM / CBG

Boren palen gestart. MEET werkt ook op zaterdag. Deze week zijn de funderingswerkzaamheden gestart voor de toren van de nieuwbouw voor het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het CBG. Onder de toren komen 73 boorpalen met een uitzonderlijke diameter van 1,85 meter en lengte van circa 58 meter.

Het aanbrengen van deze boorpalen duurt vijf maanden. De geluidshinder van deze werkzaamheden is beperkt. Dagelijks zijn er diverse betontransporten. Tot en met aankomende kerst is het nodig om ook op zaterdagen te werken van 7.00 tot 16.00 uur. Werken op zaterdag is wettelijk toegestaan tussen 7.00 en 19.00 uur.

De boorwerkzaamheden kunnen in geval van calamiteiten (materiaalpech of vertraging levering beton) enkele uren uitlopen. Het is noodzakelijk de stort af te maken, zodat het beton in de paal van een homogene kwaliteit is. De gemeente heeft ontheffing verleend om in geval van calamiteiten ook na 19.00 uur te werken.

De rest van dit jaar wordt ook gewerkt aan het aanbrengen van de Cutter soil mix (CSM)-wand voor de kelderbak. Naar verwachting kan in januari worden gestart met het ontgraven van de bouwput.

Meer weten over de bouwtechniek van de CSM-wand? Lees verder op de site van Franki Grondtechnieken