Nieuwe Huisvesting VWS-RIVM en CBG

Voor het eerst is het een Publiek-Private Samenwerking (PPS) gelukt om voor een gebouw in Nederland een BREEAM-duurzaamheidscertificaat op het hoogste niveau (Outstanding) te behalen.

Voor het eerst is het een Publiek Private Samenwerking (PPS) gelukt om voor een gebouw in Nederland een BREEAM-duurzaamheidscertificaat op het hoogste niveau (Outstanding) te behalen. Op 14 augustus 2015 is dit certificaat behaald voor het ontwerp van de toekomstige huisvesting van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het gebouw wordt gebouwd op het Utrecht Science Park. De bouw start in het najaar van 2015 en is klaar in 2018.
Een duurzaam gebouw verbruikt onder andere minder energie, is ecologisch verantwoord en maakt gebruik van duurzame materialen. Een manier om dit te toetsen is met BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), een internationaal erkend certificaat voor de duurzaamheid van gebouwen. BREEAM maakt in vijf gradaties (Pass, Good, Very good, Excellent, Outstanding) de duurzaamheidsprestaties van gebouwen inzichtelijk. Het keurmerk van de Dutch Green Building Council stelt eisen aan management, gezondheid en comfort, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling.

Hoogste score

Het BREEAM Outstanding-ontwerpcertificaat voor de nieuwbouw van het RIVM en het CBG is de hoogste score ooit voor een project van een dergelijke omvang en complexiteit. Het is onder andere bijzonder omdat er kantoren én laboratoria in worden gehuisvest. Het consortium StruktonHurksHeijmans ontwerpt, bouwt, onderhoudt en exploiteert de nieuwe huisvesting voor de duur van 25 jaar. Voor al deze facetten voldoet het ontwerp van het nieuwe RIVM/CBG-gebouw voor 94 procent aan de duurzaamheidskenmerken van BREEAM. Dat is meer dan het percentage dat nodig is om voor de kwalificatie Outstanding in aanmerking te komen (85 procent).
Een paar kenmerken van dit gebouw: de koeling, verwarming en verlichting van het gebouw veroorzaken geen uitstoot van CO2. De energie die nodig is om dit te realiseren wordt onttrokken aan een windmolen. Ook voor zaken als een comfortabel binnenklimaat, flexibiliteit, waterverbruik, uitzicht, daglichttoetreding en toegankelijkheid is ruime aandacht in dit nieuwbouwproject. Verder komen in deze geïntegreerde benadering zaken voor als het aanbod van openbaar vervoer, vervoersplannen, parkeerbeleid en het aanbod van alternatieven voor autogebruik. Door een goede afstemming tussen de ontwerper en de duurzaamheidseisen van de gebruiker is de hoge score voor het BREEAM certificaat behaald.
De eisen van de gebruikers voor onder andere de laboratoria zijn integraal opgenomen in het ontwerp. Desondanks is het gebouw multi-inzetbaar. Mochten de eisen van de gebruikers in de toekomst veranderen, dan is het gebouw geschikt om daar in mee te bewegen. Dat komt doordat het gebouw beschikt over bijvoorbeeld flexibele installaties en eenvoudig aan te passen indeling van de ruimten.


Comfortabel en gezond

Met het BREEAM-keurmerk is het gebouw ook  gekwalificeerd als comfortabel en gezond voor werknemers en bezoekers. Dit wordt gerealiseerd met open werkgebieden, ruime verdiepingshoogtes en een zichtbaar duurzame, groene huisvesting. Groenvoorzieningen dragen binnen en buiten bij aan een prettige en gezonde beleving van het gebouw en zijn omgeving. Groene daken en wanden zorgen voor isolatie in zowel de winter (warmte vasthouden) als de zomer (koelte).
In de centrale hal is veel licht en groen. Deze ruimte is bedoeld om elkaar te ontmoeten, te ontspannen en kennis te delen. Het groen zorgt voor een prettige uitstraling en draagt tegelijk bij aan de luchtzuivering. Het groen zet CO2 immers om in zuurstof. Het daglicht zorgt ervoor dat medewerkers en bezoekers zich gezond en vitaal blijven voelen. Ook wordt het gebruik van trappen gestimuleerd. De – energiezuinige – liften stoppen namelijk op ‘centrale’ verdiepingen, waarna mensen met de trap verder gaan naar de beoogde verdieping. Zo wordt beweging een natuurlijk onderdeel van de werkdag en kunnen mensen elkaar makkelijker ontmoeten. Bovendien wordt energie bespaard.

Duurzame bouw en uitvoering

Bij de inkoop van materialen wordt gekeken of de herkomst aantoonbaar verantwoord is. Bij de materiaalkeuze wordt rekening gehouden met zo laag mogelijke ‘milieu schaduwkosten’. Ook tijdens de uitvoering wordt volop aandacht besteed aan duurzaamheid. Gestuurd wordt op een zo laag mogelijk energie- en waterverbruik en een vergaande afvalscheiding op de bouwplaats.