Foto-impressie van de werkzaamheden.
Foto's Willy Damen

Thumbnail

Verwijderen van 14 oude funderingspalen van het voormalige Wentgebouw (oktober 2017)

Thumbnail

Verwijderen bestaande palen: met een speciale stelling uit de grond boren (november 2017) 

Thumbnail

Aanbrengen Cutter Soil Mix (CSM)-wand voor de kelderbak (oktober 2017 – februari 2018)