RIVM-CBG bouw juni 2022

Onlangs heeft MEET Strukton, het consortium dat het nieuwe gebouw voor het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het CBG realiseert, aangegeven dat de bouw van het pand verder vertraging oploopt. MEET Strukton heeft laten weten dat de nieuwbouw begin 2025 gereed zal zijn. Als gevolg hiervan verschuift de beoogde verhuisdatum naar medio 2025.

Meer tijd nodig voor bouwproces

Door MEET Strukton is aangegeven dat er opnieuw meer bouwtijd nodig is voor het realiseren van het gebouw. Die tijd is nodig vanwege de door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) opgedragen wijzigingen als gevolg van de veranderende eisen van de WHO aan de laboratoria. Daarnaast had MEET Strukton al eerder bouwvertraging opgelopen en heeft de impact van COVID-19 een rol gespeeld in de vertraging. Over de vertraging en de meerkosten die hiermee gepaard gaan loopt een geschillenprocedure tussen MEET Strukton en de Staat. Ondertussen wordt er wel verder gebouwd aan het gebouw en de laboratoria.