Visual Nieuwe huisvesting RIVM / CBG

Het consortium StruktonHurksHeijmans gaat in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf het PPS-project Nieuwe Huisvesting VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)/RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en CBG realiseren. Op 17 juli 2014 is hiervoor het contract ondertekend.

De opdracht omvat zowel het ontwerp, nieuwbouw, onderhoud, financiering als de exploitatie van de nieuwe huisvesting op het Utrecht Science Park/De Uithof. Het betreft een DBFMO-contract voor een periode van 25 jaar waarmee een netto contante waarde van bijna € 267 miljoen is gemoeid. Strukton en Heijmans zijn ieder voor 37,5 procent betrokken en Hurks voor 25 procent.

Het gaat om nieuwe flexibele, duurzame en energiezuinige huisvesting voor twee kennisinstituten: het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Beide instituten zijn onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het bruto vloeroppervlak bedraagt circa 80.000 m2 exclusief parkeren en stalling. Bijzonder aan de huisvesting is dat dit het eerste PPS-project voor een overheidsgebouw in Nederland is dat laboratoria bevat.

Gunning op basis van EMVI

Het consortium heeft een integraal voorstel ontwikkeld waarbij kwaliteit voorop staat in alle onderdelen van het project. De hoogste kwaliteit heeft op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) geresulteerd in de beste aanbieding. De uitgangspunten zijn onder meer terug te zien in de ruimtelijkheid van het ontwerp, de functionaliteit van het gebouw en de kwalitatieve dienstverlening. Het pand wordt gebouwd van 2015 tot en met 2018, waarna de exploitatie van 25 jaar start.

Consortium StruktonHurksHeijmans

Het consortium StruktonHurksHeijmans is een samenwerkingsverband tussen de bedrijven Strukton, Hurks en Heijmans. Het integrale ontwerp voor het gebouw en 25 jaar exploitatie is tot stand gekomen door het consortium in samenwerking met Felix Claus Dick van Wageningen Architecten, H+N+S Landschapsarchitecten, oth_architecten, Deerns, PEUTZ, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Vermaat Groep, YASK , Yxion, Mazars en Rebel.

RIVM en CBG samen in één gebouw

Zowel het RIVM als het CBG werken voor de gezondheid van mens en dier en een gezonde leefomgeving. Het uitwisselen van kennis met nationale en internationale kennispartners en het uitdragen van deze kennis naar de maatschappij is hierbij belangrijk. De locatie en het ontwerp van het nieuwe gebouw stimuleren deze kennisuitwisseling. De locatie centraal in het land, aan de rand van het Utrecht Science Park, ten oosten van Utrecht, maakt beide organisaties meer zichtbaar voor de samenleving.