Nieuwbouw RIVM juli 2021 (gebouw dichtbij)

Naar verwachting verhuist het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in 2025 naar het Utrecht Science Park. In tegenstelling tot eerdere berichten neemt zij het nieuwe gebouw volledig in gebruik. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) verhuist niet mee naar het nieuwbouwpand.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is in de afgelopen jaren flink gegroeid en heeft hierdoor meer ruimte nodig. Afgelopen week is door het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) daarom besloten dat het CBG definitief niet meeverhuist. Het Rijksvastgoedbedrijf onderzoekt nu de huisvestingsopties voor het CBG.