De Universiteit Utrecht heeft op 16 juli 2015 de kavel voor de bouw van de nieuwe huisvesting voor het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het CBG aan het Rijksvastgoedbedrijf in erfpacht uitgegeven.

Nu de bouwkavel beschikbaar is, worden de voorbereidingen getroffen om in het najaar van 2015 op het Utrecht Science Park De Uithof de bouw te starten. In opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) komt hier de nieuwe flexibele, duurzame en energiezuinige huisvesting voor twee kennisinstituten; het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). De medewerkers betrekken het nieuwe gebouw in 2018.

RIVM en CBG samen

Zowel het RIVM als het CBG werken voor de gezondheid van mens en dier en een gezonde leefomgeving. Het uitwisselen van kennis met nationale en internationale kennispartners en het uitdragen van deze kennis naar de maatschappij is hierbij belangrijk. De locatie en het ontwerp van het nieuwe gebouw stimuleren deze kennisuitwisseling. Voor de Universiteit Utrecht versterkt de samenwerking met het RIVM en het CBG haar profiel op het gebied van Life Sciences, met name Public Health en Sustainability. Daarnaast geven het RIVM en het CBG een geweldige impuls aan de verdere ontwikkeling van het Utrecht Science Park De Uithof. De locatie centraal in het land, aan de rand van het Utrecht Science Park De Uithof, maakt beide organisaties meer zichtbaar voor de samenleving.

Het RIVM is nu gevestigd aan de Antonie van Leeuwenhoeklaan in Bilthoven, op een terrein van circa 35 hectare groot, waar veel gebouwen de komende jaren moeten worden aangepast. Uit onderzoek is gebleken dat nieuwbouw goedkoper is dan renovatie van de bestaande gebouwen. Het nieuwe gebouw wordt in omvang aanzienlijk kleiner dan de totale omvang van de bestaande gebouwen. Begin 2012 werd het voornemen bekend om het CBG en het RIVM onder één dak te brengen op het USP.

Feiten en cijfers

De nieuwbouw wordt bijna 80 meter hoog en telt 18 verdiepingen. Er komen 1.676 werkplekken voor ongeveer 2.200 medewerkers. Het vloeroppervlak is circa 80.000 m2, waarvan bijna 17.000 m2 voor laboratoria. Er komt een stalling voor circa 850 fietsen, 25 motoren en ruimte voor het parkeren van bedrijfsauto’s in het gebouw (de expeditiehof). Voor medewerkers en bezoekers komen er 420 parkeerplaatsen, waarvan 210 bij het gebouw en 210 in Transferium P+R De Uithof.

Duurzaam

Het nieuwe gebouw is duurzaam in vele opzichten. De koeling en verwarming van het gebouw is energieneutraal, waarbij de benodigde energie lokaal op duurzame wijze wordt opgewekt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van warmte- en koudeopslag (WKO). Door de keuze van de installatietechnische systemen, opwekking en apparatuur wordt het gebouw energiezuinig. Groenvoorzieningen dragen binnen en buiten bij aan een prettige en gezonde beleving van het gebouw en zijn omgeving. De groene daken en wanden zorgen voor isolatie in zowel de winter (warmte vasthouden) als de zomer (koelte).

Duurzaam slopen Wentgebouw

F.A.F.C. Wentgebouw (1974)

De Universiteit Utrecht heeft het Wentgebouw, in de volksmond de Ponskaart genoemd, duurzaam gesloopt. Bijna al het materiaal van het Wentgebouw wordt hergebruikt. Op 31 januari 2013 is het Wentgebouw officieel gesloten. Het pand uit 1974 werd aanvankelijk gebruikt voor de studie Tandheelkunde en in 1990/1991 aangepast voor de studies Farmacie, Biologie en Scheikunde.

Meer informatie over duurzaam slopen Wentgebouw.
Film sloop Wentgebouw