In deze video een korte impressie van het officiële startmoment van de bouw voor de nieuwe huisvesting van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het CBG.