Bouwplaats nieuwbouw RIVM/CBG april 2019

In dit bouwjournaal een uitleg over de bouw van de kernen volgens het principe van 'glijden'.

Bouwjournaal april 2019

Een week geleden zijn we begonnen
met het optrekken van de twee grootste van vier kernen van het gebouw.
Deze trekken we op volgens het principe van de glijbekisting.
Dat wil zeggen: 24 uur per dag, zeven op zeven,
wordt er wapening aangebracht, beton gestort en wordt de bekisting met een snelheid van circa tien centimeter per uur omhoog getrokken.

Vanuit de vrachtwagen
wordt het beton gestort in de pomp en gaat het via deze grijze leiding
richting de kern en omhoog.Boven wordt het verdeeld middels die grote rode kraan.
Wat je hier ziet, is eigenlijk het volcontinu aanbrengen van het wapeningsstaal en het storten van het beton. Tijdens het storten van het beton wordt middels een trilnaald het beton verdicht.
Hier zijn we aangekomen op de eerste steiger onder het werkplatform.

Hier zien we het resultaat van de werkzaamheden boven.
Dit is de bekisting, voor beton dat boven gestort wordt.
Dat blijft ongeveer tien uur in deze bekisting en komt er dan onderuit.
Deze is dan hard genoeg om te blijven staan
en nog zacht genoeg om te bewerken.

We zitten nu ongeveer op zeventien meter.
We gaan naar 74,5 meter. Dat zal ongeveer eind april zijn, dat we daar geraken.