• 2 meetvelden: een op de begane grond en een op het dak
 • 48 parkeerplaatsen voor bedrijfsauto’s: van kleine personenwagens tot de MCBL-vrachtauto (MCBL = Mobiel Chemisch-Biologisch Laboratorium)
 • 1 Grand café
 • 1 restaurant
 • 1 sportruimte
 • 5 ontmoetingspleinen
 • circa 144 werkplekken en 19 informele overlegruimten per kantoorverdieping
 • 40 laboratoriummodules per laboratoriumverdieping
 • 850 fietsenstallingsplaatsen
 • 25 motorstallingsplaatsen
 • 25 scooterstallingsplaatsen
 • 50 oplaadpunten voor elektrische fietsen
 • 4 lactatieruimten
 • 1 stilteruimte
 • 25 vergaderzalen
 • circa 80.000 m² bruto vloeroppervlak, exclusief parkeerplekken
 • circa 1676 werkplekken in het gebouw 
 • circa 2.200 medewerkers (1450 fte voor het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en 300 fte voor het CBG)