Goederenontvangst (artist impression) nieuwbouw

Het gebouw bevat:

 • circa 80.000 m² bruto vloeroppervlak, exclusief parkeerplekken
 • circa 1.700 werkplekken
 • per kantoorverdieping circa 144 werkplekken en 19 informele overlegruimten
 • 40 laboratoriummodules per laboratoriumverdieping
 • 25 vergaderzalen
 • 1 Grand café
 • 1 restaurant
 • 1 sportruimte
 • 5 ontmoetingspleinen
 • 4 lactatieruimten
 • 1 stilteruimte
 • één meetveld op het dak
 • 850 fietsenstallingsplaatsen
 • 50 oplaadpunten voor elektrische fietsen
 • 25 motorstallingsplaatsen
 • 25 scooterstallingsplaatsen
 • 48 parkeerplaatsen voor bedrijfsauto’s: van kleine personenwagens tot de MCBL-vrachtauto (MCBL = Mobiel Chemisch-Biologisch Laboratorium)