Het ontwerp bestaat uit laboratoria, kantoren en algemene ruimten. Circa 80.000 m2 bruto vloeroppervlak voor circa 1.700 werkplekken.

Laboratoria

Ongeveer een derde deel van het gebouw zijn laboratoria. Dit is inclusief de ondersteunende faciliteiten als weegkamers, spoelkeukens, opslag en techniekruimten. Lees verder ...

Kantoren

Het uitgangspunt voor de kantoren is het nieuwe werken, waarbij ruimte voor ontmoeten centraal staat. De werkplekken zijn gerelateerd aan het soort werk dat de medewerkers doen. Lees verder ...

Algemene ruimten

Naast kantoren en laboratoria zijn er ruimten om te lunchen, te sporten, koffie te halen en te vergaderen. Lees verder ...

 

Laboratoria

Artist impression laboratorium

Ongeveer een derde deel van het gebouw bestaat uit laboratoria. Dit is inclusief ondersteunende faciliteiten als weegkamers, spoelkeukens, opslag en techniekruimten.

De aard van het werk bepaalt de manier waarop de laboratoria worden gestructureerd. De volgende clustering vloeit daaruit voort: chemisch, biologisch en moleculair-biologisch.

Het eerste uitgangspunt van de laboratoria is een hoge mate van flexibiliteit en optimaal in gebruik. Laboratoriummodules zijn in hoge mate gestandaardiseerd en gericht op multifunctioneel gebruik. Daarnaast zijn deze laboratoria eenvoudig aan te passen aan veranderende taken of disciplines. Bijvoorbeeld als de vraag naar bepaald laboratoriumwerk verandert. Dit maakt de laboratoria toekomstbestendig.

Het tweede uitgangspunt is dat de laboratoria zo veel mogelijk worden gedeeld, zowel de ruimten als de ondersteunende faciliteiten. De kantoorwerkplekken zijn in de nabijheid van de laboratoria ondergebracht.

De laboratoria worden gebruikt door zes verschillende disciplines:

 • Biologisch
 • Moleculair-Biologisch
 • Chemisch-Fysisch
 • Veldlaboratoria
 • High Containment
 • Radionucliden

Kantoren

Alle werkplekken liggen direct aan de gevel en bieden een mooi uitzicht. Per verdieping (18 verdiepingen) zijn er ongeveer 144 werkplekken en 19 informele overlegruimten.

Werkplekken

Het uitgangspunt voor de kantoren is het nieuwe werken, waarbij ruimte voor ontmoeten centraal staat. De werkplekken zijn gerelateerd aan het soort werk dat medewerkers doen.

 • Voor het algemene werk zijn er de basiswerkplekken.
 • Er is een variatie tussen open en beschutte werkplekken.
 • Ongestoord werken kan in een gesloten ruimte of elders.
 • Voor gepland overleg zijn er vergaderruimten ingericht.
 • Voor ongepland overleg zijn er informele overlegruimten.
 • Om samenwerken en kennisdelen te stimuleren zijn er veel ruimten gecreëerd voor ongeplande ontmoetingen.