Ongeveer een derde deel van het gebouw bestaat uit laboratoria. Dit is inclusief ondersteunende faciliteiten als weegkamers, spoelkeukens, opslag en techniekruimten.

De aard van het werk bepaalt de manier waarop de laboratoria worden gestructureerd. De volgende clustering vloeit daaruit voort: chemisch, biologisch en moleculair-biologisch.

Het eerste uitgangspunt van de laboratoria is een hoge mate van flexibiliteit en optimaal in gebruik. Laboratoriummodules zijn in hoge mate gestandaardiseerd en gericht op multifunctioneel gebruik. Daarnaast zijn deze laboratoria eenvoudig aan te passen aan veranderende taken of disciplines. Bijvoorbeeld als de vraag naar bepaald laboratoriumwerk verandert. Dit maakt de laboratoria toekomstbestendig.

Het tweede uitgangspunt is dat de laboratoria zo veel mogelijk worden gedeeld, zowel de ruimten als de ondersteunende faciliteiten. De kantoorwerkplekken zijn in de nabijheid van de laboratoria ondergebracht.

De laboratoria worden gebruikt door zes verschillende disciplines:

  • Biologisch
  • Moleculair-Biologisch
  • Chemisch-Fysisch
  • Veldlaboratoria
  • High Containment
  • Radionucliden