Projectbureau Nieuwe Huisvesting (PNH)

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) voert het huisvestingsproject uit in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf. Beide partijen hebben hierin eigen verantwoordelijkheden en taken, die zijn afgesproken in het Rijkshuisvestingsstelsel.

Het Projectbureau Nieuwe Huisvesting is onderdeel van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en verantwoordelijk voor de totstandkoming van het nieuwe gebouw, namens het ministerie van VWS in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf. Dit doet PNH voor en samen met de gebruikers: het RIVM en het CBG.

MEET

MEET is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de exploitatie van het nieuwe gebouw als ook voor de facilitaire dienstverlening. Het integrale ontwerp voor het gebouw en 25 jaar exploitatie is tot stand gekomen in samenwerking met Felix Claus Dick van Wageningen Architecten, H+N+S Landschapsarchitecten,  oth_architecten, Deerns, PEUTZ, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Vermaat Groep, YASK, Yxion, Mazars en Rebel.