Bouwjournaal november 2018 - Waar bevind ik mij op de bouwplaats?

Dit is de plek waar je in 2021 het nieuwe gebouw binnenloopt.
Een heel grote centrale entreehal met de receptiebalie.
Daar word je ontvangen. Daarna ga je via beveiligingspoortjes het gebouw in.
Je kan het je bijna niet voorstellen. Ik loop nu via de entreehal de centrale hal in.
Ik ga hier door de poortjes en ik loop hier uiteindelijk richting grand café.
Hier recht voor me zie je dan een servicebalie.
Daar kan je terecht met vragen over het gebouw, je ICT, alles wat niet werkt, of wel werkt.
Je kan met al je vragen daar terecht.

Dan zijn we hier aangekomen bij het auditorium.
Het is een zaal voor 200 personen die ook opsplitsbaar is in twee ruimtes voor 100 personen.

Dan zijn we hier aangekomen in het hart van de toren.
Het eerste wat je zult zien, is de trap naar de laboratoriumverdieping.
Maar het gebouw is hoger. Als je naar de 12e verdieping moet kan ik me voorstellen dat je liever met de lift gaat. De liften vinden we hier.

Die gaan naar een vijftal pleinverdiepingen.
Vanaf die ga je met een centrale trap naar aanliggende verdiepingen.
Het uitzicht op de pleinverdiepingen is op natuurgebied Amelisweerd en op de stad.

Ook leuk om te zien is de toekomstige fietsenstalling. Die biedt ruimte voor 850 fietsen.
Als je van ver komt, is het fijn dat je je kunt douchen en omkleden.
Daar hebben we in voorzien. Er zijn ook lockers voor natte regenkleding.

Bouwjournaal april 2018 - beton storten

We hebben een heel grote betonstort vandaag.
Het is een stort van een vloeroppervlak
van 55 meter in het vierkant.
Dat is ongeveer zo groot als een half voetbalveld.
Hij moet 80 centimeter dik worden.
Dat betekent dat we ongeveer 2500 kuub beton
in één keer gaan verwerken.
Dat betekent dat twee grote betoncentrales
van ons 100% aan het draaien zijn, de hele dag...
en dat we één betoncentrale
voor de zekerheid als achtervang hebben.
Je ziet dat we bijna 250 vrachtwagens hebben.
We zijn vanochtend om 6 uur begonnen
met het opstellen van de betonpompen.
Als je zo'n grote vloer in één keer stort...
betekent dit dat zo'n vloer vanwege de cement
heel veel warmteontwikkeling kent.
We hebben samen met de betoncentrale
en de constructeur...
een speciaal betonmengsel ontwikkeld en bedacht
om deze vloer in één keer te kunnen storten...
zonder dat daar straks heel veel scheurvorming
in komt omdat de vloer te warm geworden is.
16 uur achter elkaar storten we beton.
Op het moment dat het beton gestort is,
komt er een vlinderploeg op.
Die gaat de betonvloer helemaal glad afwerken
en vlinderen, zodat hij in één keer klaar is.
Dit is een ontzettend belangrijke,
spannende dag...
want we hebben de afgelopen maanden met
alle partijen er veel tijd en energie in gestoken...
om dit tot een succes te maken.
We hebben de afgelopen dagen naar het weer
gekeken of we geen regen zouden krijgen.
We hebben echt een stralende dag
om beton te storten.
Ik merk gewoon aan alle partijen die hier werken
dat iedereen het naar z'n zin heeft...
dat het goed verloopt, rustig.
Dus ik ben zeer tevreden.

Bouwjournaal mei 2018

Op dit moment zijn we bezig
met de laatste grondwerkzaamheden:

Het uitgraven van de bouwput.

We hebben nu een mooi beeld
van hoe groot de bouwput wordt...

en van de betonpalen onder de toren,
hoe groot die zijn en hoeveel.

De spouwmuur is volledig klaar...

want dat is de buitenkant van de bouwkuip
die we gevormd hebben.

We staan bij de betonnen keerwand
van acht meter diep.

De wand is ervoor om trillingen af te vangen.
Aan de andere kant van mij...

staan we bij de grote betonpalen
van 60 meter diep en 1,85 meter in diameter.

Daar zijn we de bovenste twee meter
van aan het afhakken.

Koppensnellen, zoals wij dat noemen.

Dat betekent dat we het bovenste deel van de
palen afhakken, zodat de wapening vrijkomt.

Daarnaast hebben we heel veel werk...

aan het afhakken van de oude palen
van het vorige gebouw dat hier stond.

Die zijn bijna nog groter dan de nieuwe palen,
die wij hier allemaal gemaakt hebben.

Waar straks dan weer
de betonplaat op gestort moet worden.

Dat is een betonplaat die 1,80 meter dik
gaat worden, 55 meter in het vierkant.

Dat betekent ongeveer 5500 kuub beton,
dat we in 36 uur moeten gaan storten.

Dat zal ongeveer plaatsvinden
voor de zomervakantie.

Trillingenvraagstuk uitgelegd

De RIVM is een rijksinstituut dat zich
vooral bezighoudt met volksgezondheid...
en met een gezonde leefomgeving.
Dat betekent dat we monsters nemen
van het drinkwater en nucleaire metingen doen.
We kijken naar teken, de tijgermug, bloed.
Al die monsters die daaruit komen
gaan laboratoria in.
Dat betekent dat we tot op celniveau
kunnen kijken: Wat betekent dat?
Om te zorgen voor betrouwbare uitslagen
uit onze onderzoeken en analyses...
is een randvoorwaarde dat laboratoria
voldoen aan allerlei normen en eisen.
Als het gaat om trillingen,
zijn er in laboratoriumland trillingseisen.
Ook voor de nieuwbouw van het RIVM, die voor
ongeveer een derde uit laboratoria bestaat...
is de trillingseis opgenomen.
Die is belangrijk omdat microscopische
en andere analyseapparatuur erg gevoelig is...
zodat trillingsvrij werken heel wezenlijk is...
en ook de basis is voor de betrouwbaarheid
van de uitslagen van de monsters.
De uitdaging voor dit ontwerp op deze plek in
relatie tot het trillingsarm bouwen van 't gebouw...
is de omgeving.
De omgeving bestaat in dit geval
uit de aangrenzende wegen...
en aan de noordkant de nieuwe Uithoflijn.
Die veroorzaken allemaal verschillende soorten
trillingen en op die trillingen reageert het gebouw.
Dus de uitdaging is het voorspellen
van het gedrag van het gebouw...
als gevolg van die trillingen
die al die verschillende bronnen produceren.
Ik heb hier een meetcomputer staan
en deze sensor heb ik op de paal geplaatst...
en verder heb ik nog een sensor geplaatst
ergens hier verder weg, dus op de bodem.
Deze meetopstelling meet het verschil in trillingen
van het busverkeer...
het verschil tussen de paal
en een trillingssensor op de bodem.
Ik zit nu te kijken naar het trillingssignaal
van voorbijrijdende bussen.
Met die metingen hebben we een model gemaakt.
De trillingen die deze bronnen veroorzaken
kunnen we vervolgens simuleren.
Dan kunnen we zien wat de invloed is
van die trillingen op het gebouw...
en specifieker, op de vloeren van de laboratoria
die dat vragen.
Ongeveer anderhalf jaar hebben we erover
gedaan om het model zodanig te krijgen...
dat het goed is
zodat het ook de werkelijkheid simuleert.
Het maken van één simulatie
duurde gemiddeld 68 uur.
Een totale simulatie ging wel naar 240 uur toe.
Dit zijn resultaten van het eerste model:
De eerste toets van het oorspronkelijke ontwerp
op de oorspronkelijke locatie.
Hier zien we in rood en oranje
waar alle overschrijdingen zijn...
van het ontwerp ten aanzien van de trillingen.
Dat is best nog een hele zoektocht geweest
waar we diverse maatregelen hebben geprobeerd.
Sommige werkten niet en gelukkig sommige wel.
Hier zie je één van de meest belangrijke
trillingsreducerende bodemmaatregelen.
Daar is een weg. Daar komen trillingen vandaan
die hier door de bodem gaan.
Je wilt voorkomen dat die het gebouw in gaan.
Dit is een 8 meter diepe wand
die hier geplaatst is...zodat het gebouw los komt te staan
van de rondom liggende bodem...
zodat trillingen niet naar het gebouw kunnen gaan.
Hier zijn we uiteindelijk om het hele gebouw
te laten voldoen meer dan een jaar bezig geweest.
Het is heel leuk om te zien
dat het nu toch voor elkaar is gekomen...
en dat deze wand hier nu wordt neergezet.
Voor de toren die ongeveer daar komt te staan
hebben we een hele stijve fundering gemaakt.
Dat is één groot blok beton
van 2 meter dik en 56 bij 56 meter.
Eenzelfde stijve constructie hebben we
ook helemaal boven in de toren gemaakt...
waarbij de bovenste twee verdiepingen
zodanig stijf zijn gemaakt...
dat hij ongeveer hetzelfde is
als aan de onderkant.
Die twee stijve elementen worden verbonden...
door middel van de stijve kernen
die al in het gebouw zaten.
Die hebben we wel wat stijver gemaakt
dan het origineel.
Daarmee hebben we heel robuust gebouw
gekregen dat weer op die 73 palen staat.
Het is eigenlijk het beste
te vergelijken met een booreiland.
Deze palen zijn 60 meter lang,
1 meter 85 diameter...
en zijn inhoudelijk ongeveer 170 kuub beton.
Wat deze palen doen:
Door hun lengte en massa dempen ze de trilling
en voorkomen ze dat die het gebouw in gaat.