Nieuwbouw RIVM en CBG vanaf Cambridgelaan

Op woensdag 29 november 2017 markeren het Rijksvastgoedbedrijf als opdrachtgever, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) als toekomstige gebruikers, en SHH/MEET als aannemer de officiële start van de werkzaamheden met het boren van één van de eerste palen van de toren. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge, geeft het officiële startsein.

Op de bouwplaats

De eerste heiwerkzaamheden voor de nieuwbouw van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het CBG zijn uitgevoerd en de funderingswerkzaamheden voor de toren zijn gestart. Onder de toren komen 73 boorpalen met een diameter van 1,85 meter en een lengte van circa 58 meter. De totale bouwtijd is ongeveer vier jaar. Het nieuwe gebouw verrijst aan de Helsinkilaan op het Utrecht Science Park (USP) en zal naar verwachting in het najaar van 2021 beschikbaar zijn.

RIVM en CBG samen in één gebouw

Beide instituten zijn onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)). Zowel het RIVM als het CBG werken voor de gezondheid van mens en dier en een gezonde leefomgeving. Het uitwisselen van kennis met nationale en internationale kennispartners en het uitdragen van deze kennis naar de maatschappij is hierbij belangrijk. De locatie en het ontwerp van het nieuwe gebouw stimuleren deze kennisuitwisseling. De locatie centraal in het land, aan de rand van het Utrecht Science Park, ten oosten van Utrecht, maakt beide organisaties meer zichtbaar voor de samenleving.

Duurzaam

Het ontwerp voor het gebouw heeft in 2015 de hoogste score behaald op het gebied van duurzaamheid. Het was de eerste keer in Nederland dat een gebouw dat vanuit een Publiek Private Samenwerking (PPS) wordt gefinancierd deze BREAAM score behaalde.

Uitnodiging voor de pers en aanmelden

Op woensdagmiddag 29 november is de pers van harte welkom om het startmoment bij te wonen. Aanmelden is verplicht in verband met veiligheidsvoorschriften. Graag uiterlijk dinsdag 28 november, 13.00 uur een mail naar pnh-info@rivm.nl.