De top van de eerste twee kernen is bereikt. Ze zijn 76 meter hoog.  Hierin komen trappenhuizen, liftschachten en techniekruimten. Bekijk het bouwjournaal voor de  bouwmethode:  "glijbekisting".

De kernen die nu op hoogte zijn, zijn gelegen aan de oostzijde van de toren. Samen vormen zij een grote kern. Na Pasen start MEET met de twee kleinere kernen aan westzijde.  Daarna wordt de glijbekisting ontmanteld.