In deze video wordt kort uitgelegd hoe het trillingenvraagstuk voor de nieuwbouw van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het CBG is opgelost.

Trillingenvraagstuk uitgelegd voor Nieuwbouw RIVM en CBG

De RIVM is een rijksinstituut dat zich
vooral bezighoudt met volksgezondheid...
en met een gezonde leefomgeving.
Dat betekent dat we monsters nemen
van het drinkwater en nucleaire metingen doen.
We kijken naar teken, de tijgermug, bloed.
Al die monsters die daaruit komen
gaan laboratoria in.
Dat betekent dat we tot op celniveau
kunnen kijken: Wat betekent dat?
Om te zorgen voor betrouwbare uitslagen
uit onze onderzoeken en analyses...
is een randvoorwaarde dat laboratoria
voldoen aan allerlei normen en eisen.
Als het gaat om trillingen,
zijn er in laboratoriumland trillingseisen.
Ook voor de nieuwbouw van het RIVM, die voor
ongeveer een derde uit laboratoria bestaat...
is de trillingseis opgenomen.
Die is belangrijk omdat microscopische
en andere analyseapparatuur erg gevoelig is...
zodat trillingsvrij werken heel wezenlijk is...
en ook de basis is voor de betrouwbaarheid
van de uitslagen van de monsters.
De uitdaging voor dit ontwerp op deze plek in
relatie tot het trillingsarm bouwen van 't gebouw...
is de omgeving.
De omgeving bestaat in dit geval
uit de aangrenzende wegen...
en aan de noordkant de nieuwe Uithoflijn.
Die veroorzaken allemaal verschillende soorten
trillingen en op die trillingen reageert het gebouw.
Dus de uitdaging is het voorspellen
van het gedrag van het gebouw...
als gevolg van die trillingen
die al die verschillende bronnen produceren.
Ik heb hier een meetcomputer staan
en deze sensor heb ik op de paal geplaatst...
en verder heb ik nog een sensor geplaatst
ergens hier verder weg, dus op de bodem.
Deze meetopstelling meet het verschil in trillingen
van het busverkeer...
het verschil tussen de paal
en een trillingssensor op de bodem.
Ik zit nu te kijken naar het trillingssignaal
van voorbijrijdende bussen.
Met die metingen hebben we een model gemaakt.
De trillingen die deze bronnen veroorzaken
kunnen we vervolgens simuleren.
Dan kunnen we zien wat de invloed is
van die trillingen op het gebouw...
en specifieker, op de vloeren van de laboratoria
die dat vragen.
Ongeveer anderhalf jaar hebben we erover
gedaan om het model zodanig te krijgen...
dat het goed is
zodat het ook de werkelijkheid simuleert.
Het maken van één simulatie
duurde gemiddeld 68 uur.
Een totale simulatie ging wel naar 240 uur toe.
Dit zijn resultaten van het eerste model:
De eerste toets van het oorspronkelijke ontwerp
op de oorspronkelijke locatie.
Hier zien we in rood en oranje
waar alle overschrijdingen zijn...
van het ontwerp ten aanzien van de trillingen.
Dat is best nog een hele zoektocht geweest
waar we diverse maatregelen hebben geprobeerd.
Sommige werkten niet en gelukkig sommige wel.
Hier zie je één van de meest belangrijke
trillingsreducerende bodemmaatregelen.
Daar is een weg. Daar komen trillingen vandaan
die hier door de bodem gaan.
Je wilt voorkomen dat die het gebouw in gaan.
Dit is een 8 meter diepe wand
die hier geplaatst is...zodat het gebouw los komt te staan
van de rondom liggende bodem...
zodat trillingen niet naar het gebouw kunnen gaan.
Hier zijn we uiteindelijk om het hele gebouw
te laten voldoen meer dan een jaar bezig geweest.
Het is heel leuk om te zien
dat het nu toch voor elkaar is gekomen...
en dat deze wand hier nu wordt neergezet.
Voor de toren die ongeveer daar komt te staan
hebben we een hele stijve fundering gemaakt.
Dat is één groot blok beton
van 2 meter dik en 56 bij 56 meter.
Eenzelfde stijve constructie hebben we
ook helemaal boven in de toren gemaakt...
waarbij de bovenste twee verdiepingen
zodanig stijf zijn gemaakt...
dat hij ongeveer hetzelfde is
als aan de onderkant.
Die twee stijve elementen worden verbonden...
door middel van de stijve kernen
die al in het gebouw zaten.
Die hebben we wel wat stijver gemaakt
dan het origineel.
Daarmee hebben we heel robuust gebouw
gekregen dat weer op die 73 palen staat.
Het is eigenlijk het beste
te vergelijken met een booreiland.
Deze palen zijn 60 meter lang,
1 meter 85 diameter...
en zijn inhoudelijk ongeveer 170 kuub beton.
Wat deze palen doen:
Door hun lengte en massa dempen ze de trilling
en voorkomen ze dat die het gebouw in gaat.